Avatar

مترجم زبان انگلیسی.عاشق دنیای بازی و فیلم.در خدمت سایت.

مقاله 2
اکتبر, 2013 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده