کسب مجوز رسمی برگزاری مسابقات انلاین از بنیاد ملی بازی های رایانه ای