حسن رستمی پور

حسن رستمی پور

حسن ۲۰ ساله از کرمان دانشجوی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار.
عاشقه برنامه نویسی و کد نویسی .
سرگرمی ها: فیفا،موزیک ،پیاده روی ...
تلگرام : @REVERSER